Aradul sortează. TU colectează separat.
Chiar contează!

Care sunt regulile colectării separate? 

Ce se întâmplă dacă nu respect obligațiile legale?

Ce am de făcut în cazul în care deșeurile nu mi-au fost colectate?

Care este rolul meu în activitatea de colectare a deșeurilor?

Aradul sortează. TU colectează separat.
Chiar contează!

Din cele 9000 de tone de deșeuri care sunt colectate lunar de către RETIM în zona 1 a județului Arad, doar o mică parte pot fi reciclate. Din neglijență sau nepăsare, deșeurile sunt aruncate amestecate în containere sau la întamplare, iar această situație face imposibilă sortarea și reciclarea.Pentru ca întreg Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor (SIMD) să funcționeze este nevoie de un comportament corect al tuturor actorilor din sistem: pe de o parte cetățenii, asociațiile de locatari, agenții economici și instituțiile care produc deșeuri, iar pe de altă parte operatorul de colectare și transport, stațiile de transfer și sortare, deponeele ecologice și companiile care reciclează deșeurile.

În acest moment există o infrastructură de colectare compusă din pubele și containere separate pentru diferite categorii de deșeuri: recipiente galbene, containere albastre, containere verzi, pubele sau compostoare maro, precum și containere negre/de metal. Acestea sunt puse la dispoziția generatorilor de deșeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spațiile comune la platformele de colectare.

Din ianuarie 2021, după un amplu proces de retehnologizare, a reintrat în funcțiune stația de sortare din Arad care permite o mai bună separare a deșeurilor după preluarea și transportarea lor de la utilizatorii serviciului de salubrizare.

După sortare, deșeurile din plastic, metal, hârtie, carton, sticlă care îndeplinesc cerințele necesare sunt transportate la companii specializate unde în urma unor procese industriale sunt transformate în materie primă pentru alte produse, acestea reîntorcându-se în ciclul economic. Deșeurile reziduale și cele compromise prin amestec sau prin colectare neconformă sunt de-a dreptul îngropate în deponeele ecologice, situație care este cea mai dăunătoare pentru mediu și cea care generează cele mai mari cheltuieli.

Toate categoriile de utilizatori ai serviciului de salubrizare (persoane fizice, asociații de locatari, agenți economici, instituții publice) au obligația, conform Legii 101/2006, să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară;

Important

Incalcarea acestei obligatii se sanctioneaza contraventional, conform aceleiasi Legi 101/2006 la art. 30, litera e, cu amendă între 100 şi 300 de lei. De asemenea, conform HCLM Arad 297/2015,art 119, litera E, utilizatorii au obligaţia să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deşeurile reciclabile rezultate din activităţile pe care le desfăşoară, în recipiente diferite inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate;

Amenzi

Încălcarea acestei obligaţii se sancţionează cu amenzi intre 1000 şi 2500 de lei.

Care sunt regulile colectării separate?

E foarte simplu! Tot ce este ambalaj este reciclabil! 

Ce depozitez în recipientul albastru? 

Hârtie și carton

Ce depozitez în recipientul verde? 

Ambalajele din sticlă

Ce depozitez în recipientul albastru?

Doze de metal și plastic

Ce depozitez în recipientul negru? 

Deșeuri reziduale

Ce depozitez in pubela maro?

Deseurile biodegradabile

Este interzisă depozitarea în/lângă recipientele de colectare a următoarelor deșeuri:

Află mai multe pe GHIDUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR – link aici https://retim.ro/utile/ghid-arad/

Ce se întâmplă dacă nu respect obligațiile legale de colectare separată?

Daca angajații RETIM constată că deșeurile NU sunt colectate separat și NU sunt depuse în recipientele corespunzătoare, veți găsi următoarele mesaje:

Eticheta GALBENĂ lipită pe recipientul neconform, pe care se va preciza tipul abaterii. În această fază, conținutul recipientului va fi colectat de către angajații RETIM. 

Eticheta ROȘIE lipită pe recipientul neconform, pe care se va preciza tipul abaterii , în cazul în care se vor înregistra mai multe situații necorespunzătoare la aceeași adresă. Acum, recipientul rămâne pe loc, iar angajații RETIM vor fi nevoiți să NU colecteze deșeurile. Până la viitoarea colectare a deșeurilor, acestea trebuie sa fie sortate corespunzător, altfel vor rămâne în continuare neridicate.

ATENTIE! Autoritățile locale vor efectua controale și vor aplica amenzi conform legislației în vigoare, fiind sancționată necolectarea separată a deșeurilor.

Ce am de făcut în cazul în care deșeurile nu mi-au fost colectate?

Dacă am găsit o etichetă GALBENĂ pe recipient, verific ce tip de deșeu a fost marcat ca fiind necorespunzător și sunt MAI ATENT data viitoare să colectez separat așa cum trebuie!

Dacă am găsit o etichetă ROȘIE pe recipient, verific ce tip de deșeu a fost marcat ca fiind necorespunzător și Refac colectarea separată. Am grijă ca fiecare deșeu să ajungă la recipientul destinat! 

Care sunt recipientele de colectare? Îți mai spunem o dată:

  1. Recipientul albastru pentru hârtie și carton 
  2. Recipientul galben pentru doze de metal și plastic  
  3. Recipientul verde pentru ambalajele din sticlă
  4. Recipientul negru pentru deșeuri reziduale.
  5. Pubela maro pentru deșeurile biodegradabile 

Dacă am găsit o AMENDĂ din partea autorităților competente va trebui să o plătesc și să mă asigur sigur că, de acum înainte, respect setul de reguli minime de mai sus!

Care este rolul meu în activitatea de colectare a deșeurilor?

Respect regulile de colectare separată, înțelegând importanța acestora, inclusiv faptul că reprezintă o obligație legală.

Dau dovadă de spirit cetățenesc și sesizez orice este în neregulă catre Politia Locala sau primărie atunci când:

  • Observ nerespectarea regulilor de colectare separată
  • Observ abandonul sau depozitarea illegală de deșeuri
  • Observ depozitarea altor deșeuri decât cele permiseTrimit fotografii sau inregistrari video catre autoritati 

Daca observ nereguli în activitatea de colectare fotografiez sau filmez și trimit informația operatorului de salubrizare catre contractarearad@retim.ro